• راه‌های طبیعی برای دفع مورچه ها از آشپزخانه
    دارچین: دارچین آسیاب شده، روغن دارچین یا ترکیب دارچین با ادویه های دیگر همگی خانه تان را با رایحه های گرم و فصلی پر می کند و اگر در مسیر آن ها بپاشیدشان مورچه ها را خواهد ترساند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب