• دلایل افزایش سرعت سرطان در ایران
    رئیس مرکز تحقیقات سرطان با بیان اینکه میزان بروز سرطان در کشور کمتر از متوسط جهانی است گفت: این در حالی است که سرعت افزایش سرطان در ایران نگران کننده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب