• شما هم افسردگی بعد از تعطیلات گرفته‌اید؟!
    میل و رغبت نداشتن به کار و فعالیت دوباره یکی از پیامد های تعطیلات طولانی مدت است،معضلی که با اتخاذتدابیری خاص می توان آن را مهار کرد.
  • مشکل بروز و درمان افسردگی در زنان
      واکاوی علل بروز و درمان افسردگی در زنان:چه بسیار دختران افسرده ای که از خانه و مدرسه فرار می کنند یا دست به اعمال خلاف شئون اجتماع، خشونت، قتل و خودکشی می زنند. در این زمینه مطالعات نشان داده که پدر، همسر و بطورکلی افرادی که نقش جنس مخالف را در زندگی افراد دارند، در ایجاد افسردگی مؤثر هستند و…      

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب