• کندن موی سفید باعث افزایش آن میشود؟
    برخلاف این باور عمومی کندن موی سفید باعث افزایش تعداد موهای سفید نمی شود چرا که سفیدی مو مربوط به رنگدانه های سلولی مو است که کندن یا قیچی کردن مو تاثیرگذار نیست.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب