• دلیل ازدواج نکردن فقط مشکل مالی نیست!
    چرا جوان های امروزی سخت ازدواج می کنند؟ چرا سن ازدواج بالا رفته؟ شاید فکر کنید مهم ترین دلیل آن مشکلات اقتصادی و اشتغال است. قبول داریم. اما چرا ازدواج بین خیلی از پسرهایی که وضع مالی خوبی دارند هم دیر اتفاق می افتد؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب