• طراحی کوچک ترین آشپزخانه
     اکثر شرکتهای نوآور در حوزه طراحی فضاهای مسکونی ، هدف اصلی خود را ، کوچک سازی در کنار فضای چندکاره قرار داده اند . میباشد . او آشپزخانه فوق کوچک سونیا را طراحی کرده است" Vitot Xavier " یکی از این طراحان ..........    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب