• علت دعوای کارمندان زن و مرد بخاطر کولر!
    به صورت معمول در اکثر محل های کار بحث دیرینه ای بر سر سیستم های تهویه مطبوع بین کارمندهای زن و مرد وجود دارد. دو محقق به برررسی ریشه این نبرد تاریخی پرداخته اند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب