• چالش های اوباما در دو سال آینده
    با توجه به اختلاف نظر شدید جمهوریخواهان و دموکرات های آمریکا در خصوص اولویت های مهم اقتصادی کشور و باتوجه به آنکه اکنون جمهوریخواهان کنترل کنگره را به دست گرفته اند چالش های اقتصادی اوباما در دو سال آینده با چالش مواجه خواهد شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب