• دندان قروچه را دست کم نگیرید
    دندان قروچه یا براکسیسم اغلب در خواب رخ می دهد كه بیشتر افراد متوجه آن نمی شوند اما سردرد دائمی یا آرواره (فك) زخمی نشان دهنده دندان قروچه است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب