• آیا دندان لق قابل درمان است؟
    یک دندانپزشک کودکان گفت: اگر لقی دندان فرد حادثه دیده شدید نباشد با مشورت دندانپزشک رعایت بهداشت و عدم استفاده از آن دندان، بعد از ۲ تا ۳ هفته، لقی خود  به خودبرطرف شده و دندان سفت می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب