• راه های جرم گیری دندان در خانه
    دهان خود را با شوینده ی ضدعفونی کننده بشویید و این کار را یک روز در میان تکرار کنید تا تشکیل جرم ها را کنترل نمایید.
  • دندان های سفید و یکدست می خواهید؟
    تعدادی از افراد برای سفید کردن دندان ها به روش های خوددرمانی مثل استفاده از خمیردندان ها و ژل های ساینده، استفاده از نوارهای سفیدکننده  دندان و محکم مسواک زدن دندان ها روی می آورند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب