• راهکارهای درمان بی اشتهایی کودکان
    بهبود وضعیت تغذیه، گسترش و در دسترس بودن انواع خوراکی ها و البته تولید انبوه تنقلات متنوع اشتهای ناچیز معده های کوچک را به سرعت اشباع می کند و هنگامی که والدین مشاهده می کنند​ فرزندشان سر سفره غذا از خوردن امتناع دارد نگران و حیران می مانند که چگونه او را به خوردن تشویق کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب