• دوئل توییتری ظریف با سناتور آمریکایی +عکس
    ظریف لینک پاسخ خود به نامه جمهوریخواهان را نیز در توییت خود قرار داده بود. در حالی که توییت کاتن در بهترین حالت به صورت مستقیم حدود ۲۰۰بار بازتوییت شد اما توییت پاسخ ظریف به کاتن بیش از هزار و ٥٠٠ بار به صورت مستقیم بازتوییت شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب