• فنونی برای شست و شو و نگهداری پارچه های گرانقیمت
    دیر زمانی است که انواع دوخت های سنتی نظیر تابلوهای ملیله دوزی ، ،رومیزی های گلابتون یا سوزن دوزی ، جانمازهای ترمه ، جلیقه های مخمل و بقچه های گلدوزی ، زینت بخش زندگی ما ایرانیان است و در بین خانواده های ما از جایگاه ارزشمند برخوردار می باشد 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب