• وقتی کودکی دوران شادی نیست
    افسردگي معضل جامعه مدرن است كه پير و جوان نمي شناسد. هر فردي در هر جايگاه اجتماعي مي تواند به اين بيماري مبتلا شود. افسردگي به دلايل مختلف به سراغ كودكان مي آيد كه مي توان اين دلايل را به انواع مختلف همچون عوامل ژنتيك يا عوامل محيطي تقسيم بندي كرد.
  • تأثیر دوران کودکی بر شخصیت
    ظرفیت زبان آموزی در وجود هر كودكی وجود دارد، اما اگر در یك دوره حساس رشدی كه از یك تا چهار سالگی این ظرفیت فعال نشود، كودك دیگر هیچ گاه نمی تواند سخن گفتن را بیاموزد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب