• دو شناسنامه ای ها مجرم هستند
    معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: افرادی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی کرده و از آنها استفاده کنند، بر اساس قانون مجرم هستند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب