• دولت اعتدال و چالشی به نام "فضای مجازی"
    فضای مجازی بی شک یکی از چالشهای مهم دولت حسن روحانی می باشد چرا که از طرفی حامیان دکتر روحانی به شدت موافق آزادسازی فضای مجازی هستند و مخالفین دولت، آزاد سازی این فضا را کاری ضد ارزشی و بعضا عناد با نظام می دانند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب