• یارانه زیاد نمی شود، وام ارزان قیمت می دهیم
    سخنگوی دولت تدبیر و امید تاکید کرد، پیشنهاد دو برابر کردن یارانه نقدی صحیح نیست و بر اساس قانون، یارانه نقدی باید به اقشار نیازمند پرداخت شود. وی افزود: از محل یارانه ها، قرار است وام ارزان قیمت تا ۵۰ میلیون تومان به نیازمندان پرداخت شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب