• دروغ دختران روسی، کاربران ایرانی را سرکار گذاشت!
    یک دروغ و یک دنیا جنجال. خبر، چندان هم کوتاه نبود اما وسوسه انگیز بود و گول زننده: «دولت روسیه ١٥ هزار دلار به اضافه تابعیت این کشور را به مردان خارجی ای می دهد که با زنان روس ازدواج کنند.»  
  • تحریم های روسیه علیه آمریکاواتحادیه اروپا
    رئیس جمهور روسیه در پاسخ به تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه این کشور، برخی تحریم ها را علیه آنها تدوین کرد، پوتین تاکید کرد، روسیه درباره شرکت هایی که در فدراسیون روسیه، از جمله بخش انرژی فعالیت دارند اقداماتی اتخاذ خواهد کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب