• دیدگاه احمدی نژاد درباره افزایش یارانه نقدی
    فرق بین دولت احمدی نژاد و دولت یازدهم در خصوص پرداخت یارانه ها است و دولت فعلی به دنبال حذف یارانه ها بوده تا قیمت ها را آزاد کند، اما دولت قبل به دنبال هدفمند کردن یارانه ها بود، تا پول آن را به صورت مستقیم به مردم بدهد تا بتواند هزینه های خود را مدیریت کند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب