• پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر
    عاشقانی که عشقشان را به پل عشاق پاریس قفل زده و امیدوار بودند این طور ماندگار بماند، بهتر است چاره دیگری بیاندیشند! چون کارگران شهرداری پاریس دیروز صبح به جان قفل های "پون دز ار" یا همان پل قفل عشاق روی رودخانه سنافتادند و قفل ها را با خود بردند!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب