• توصیه دیپلمات‌های ارشد اروپا درباره مذاکرات
    دیپلمات های ارشد اروپایی در یادداشتی در روزنامه گاردین خواستار توافق میان ایران و ۵+۱در مهلت معین شده تا ۲۴ نوامبر شدند.نویسندگان این مقاله تاکید دارند که به تعویق افتادن توافق فرصت بیشتری به مخالفان برای تخریب روند دیپلماتیک مربوط برای توافق می دهد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب