• این مانتوها برای پوشیدن طراحی شده‌اند؟!
    شاید نیاز به نگاه عمیق کارشناسی نباشد تا درک کرد که این طرح ها توان جذب مخاطب داخلی را نیز ندارد و نشانه هایی چون پرچم آنچنان گل درشت در طرح ها مورد پردازش قرار گرفته اند که کمتر زن ایرانی، حاضر به پوشیدنش در محیط های عمومی خواهد شد و در ورزشگاه ها نیز طبیعتاً امکان حضوری وجود ندارد که قرار باشد این لباس ها کاربرد داشته باشد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب