• استقبال کشور های عضو بریکس از حضور ایران
    رئیس سازمان توسعه همکاری جنوب - جنوب در حاشیه نشست کشورهای عضو بریکس به اضافه آرژانتین تاکید کرد، ما معتقدیم ایران نقشی کلیدی در جهان آینده ای که همه در پی ساختن آن هستیم، دارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب