• کاهش ۴ درصدی ذخیره آب سدهای کشور/ کمبود آب جدی است
    حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم  اکنون ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است درحالی که این شاخص در زمان مشابه پارسال، حدود ۲۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود. کسری آب سدهای کشور به ۱ میلیارد مترمکعب رسید.
  • کاهش ۴ درصدی ذخیره آب سدهای کشور/ کمبود آب جدی است
    حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم  اکنون ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است درحالی که این شاخص در زمان مشابه پارسال، حدود ۲۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود. کسری آب سدهای کشور به ۱ میلیارد مترمکعب رسید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب