• روسف از قدرت برکنار شد
    نمایندگان مجلس سنای برزیل به برکناری رئیس جمهور این کشور از قدرت رای دادند.
  • پارلمان برزیل رأی به برکناری رئیس‌جمهور داد
    دیلما روسف، رئیس جمهور برزیل، بازنده رأی گیری استیضاح در مجلس عوام کنگره گشته و بدین ترتیب برکناری اش از سمت ریاست جمهوری تقریبا قطعی شد، رویدادی که به حکومت ۱۳ ساله حزب چپ گرای کارگر پایان خواهد داد.
  • دیلما روسوف بار دیگر رئیس جمهور برزیل شد
    دیلما روسوف بار دیگر به عنوان رئیس جمهور برزیل انتخاب شد . شمارش آراء دومین دور انتخابات ریاست جمهوری برزیل حاکیست : " روسف " با کسب بیش از ۵۲ درصد آراء و با کنار زدن رقیب خود " آیسیو نوس " توانست برای دومین دوره متوالی ریاست جمهوری کشورش را به دست بگیرد .

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب