• منفورترین شخصیت سیاسی در جهان
      جرج بوش پسردرنظرسنجی انجام شده میان هفت هزار دانشجو از سی و هفت کشور به عنوان منفورترین شخصیت سیاسی در جهان شناخته شد.          

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب