• رئیس دانشگاه تهران معرفی شد
    وزیر علوم سرپرست کنونی دانشگاه تهران را برای ریاست این دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کرد. محمود نیلی احمدآبادی از هفت ماه پیش سرپرست دانشگاه تهران شده و مهلت قانونی سرپرستی اش هم تمام شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب