• 23 شکایت از احمدی‌نژاد در قوه قضائیه
    آن طور که از آداب اجتماعی احمدی نژاد می توان فهمید، او آن قدر اوقات فراغت دارد تا در اغلب مراسم رسمی و دید و بازدیدهای سیاسی و غیرسیاسی شرکت کند، اما جالب اینکه با وجود احضار رسمی به دادگاه، هنوز هیچ فرصتی برای شرکت در محکمه دست نداده و هنوز از حضور «رئیس دولت عدالت محور» در دادگاه خبری به گوش نمی رسد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب