• علی یونسی: هاشمی دنبال تکلیف است نه ریاست
    با توجه به روي  كار آمدن دولت تدبير و اميد طيف اصلاحات وضعيت خوبي پیدا کرده است. اگر بخواهم راحت تر بيان كنم اصلاح طلبان در سال هاي گذشته شرایط سختی را پيش سر گذاشتند و در حال حاضر از آن وضعيت بيرون آمده اند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب