• این مردها هرگز با شما ازدواج نمی‌کنند!
    بعضی مردها اهل ازدواج نیستند! به همین سادگی. مهم نیست چقدر مهربان باشید و مهم نیست چقدر زیبا باشید. بعضی از مردها میلی به ازدواج ندارند و بعضی های شان هم به دلایل مختلف تصمیم به ازدواج می گیرند اما در میانه راه پشیمان می شوند و جا خالی می دهند

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب