• نوشیدن آب و نزدیکی
    بهتر است در هنگام نزدیکی جنسی یا قبل از آن آب ننوشید چون موجب سردی مزاجتان خواهد شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب