• چگونه از زندگی خود احساس رضایت کنیم؟
    مردم دانمارک شادترین مردم دنیا شناخته شده اند و به همین منظور در این مطلب با الگو برداری از روش زندگی دانمارکیها سعی شده روشهایی برای شاد زندگی کردن استخراج شود. به گفته کارشناسان سلامت، الگوی زندگی برای شاد زیستن بسیار موثر است.
  • شادترین مردم جهان در کجا زندگی می کنند؟
     این مردم پرسیده شده است که آیا در روز گذشته، به خوبی استراحت کرده اند؟ آیا با آنها با احترام رفتار شده؟ آیا زیاد لبخند زده اند و خندیده اند؟ آیا چیز جدیدی یاد گرفته اند یا کاری جالب انجام داده اند؟ و آیا اینکه در روز گذشته احساس شادمانی کرده اند؟ پاناما در این نظرسنجی در جایگاه اول قرار گرفته است!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب