• معرفی بهترین رانندگان خانم در جهان
    معمولاً وقتی از رانندگی زنان حرف به میان می آید، داد مردان به هوا می رود. فرم خاص پشت فرمان قرار گرفتن آن ها، سرعت پایین حرکت، تغییر جهت های ناگهانی و بی توجهی به اطراف عمده دلایلی هستند .......

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب