• نکاتی که شب زفاف باید مورد توجه قرار گیرد
     شب زفاف (شب اول عروسی )شبی است که که عروس و داماد اولین رابطه جنسی خود را انجام می دهند. هم در گذشته و هم در حال حاضر در خانواده های سنتی ایرانی رسم است که در شب اول عروسی (شب زفاف) زنان پشت ............

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب