• راهپیمایی پاریس، تصویری که نشان داده نشد!
    روزنامه انگلیسی ایندیپندنت با انتشار تصویر نمای باز از راهپیمایی پاریس، نوشت: تصویر نمای دور تلویزیونی، صحنه ای متفاوت با آنچه رسانه ها درباره راهپیمایی پاریس منتشر کردند را نشان می دهد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب