• مثل ثروتمندان فکر کنید
    بسیاری از افراد دوست دارند اوضاع مالی بهتری داشته باشند تا نه تنها خودشان دچار مسایل کوچک و پیش پا افتاده نشوند؛ بلکه بتوانند دست دیگران را نیز بگیرند. این دوست داشتن خیلی خوب است؛ ولی فقط آرزو کافی نیست و شاید فقط تلاش و سخت کارکردن هم کافی نیست.
  • جت جنگی F۳۵ در آستانه راه اندازی دوباره
    جت جنگنده F۳۵ به زودی قادر به پروازهای طولانی مدت می شود. قابلیت بالای رادار این جنگنده انگیزه اصلی برای راه اندازی آن است. قرار است این جنگنده در آینده نزدیک، در اختیار نیروی دریایی آمریکا قرار گیرد.
  • احوالپرسی اینترنتی هم راه اندازی شد
    تا حالا شده است از خواب بیدار بشوی و دلت بخواهد بدانی توی دنیا امروز حال چند نفر خوب و حال چند نفر بد است؟ چند نفر همزمان با تو امروز دلشان گرفته است؟ چند نفر امروز تنها شده اند؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب