• موفقیت های پلکانی
  وقتی به کسانیکه تحسینشان می کنیم نگاه می کنیم، موفقیتشان را به شانس، سرنوشت یا عواملی که هیچ ارتباطی با سخت کوشی ندارد، ربط می دهیم. و این بزرگترین بهانه ما برای نرسیدن به موفقیت است. «من موقعیت خانوادگی......
 • 10 توصیه برای موفقیت از 10 انسان موفق
   برای همه ی ما این اتفاق افتاده است که با حجم زیادی از کارها رو به رو شده ایم و هیچ ایده ای برای انجام آنها نداشته ایم.    
 • افراد باهوش این کارها را نمی کنند!
   شاید برای شما هم جالب باشد بدانید، انسان های موفق با فکرهای بزرگ و روحیه خوش بین و مثبت گرا چطور فکر می کنند؟ چه در مغز آنها می گذرد که تا این اندازه موفق هستند؟ دید آنها به دنیا چیست و چه کارهایی برای ارتقا روح و توسعه دید خود انجام می دهند؟    
 • هفت گام برای مثبت اندیشیدن.............
  داشتن انتظارات مثبت یکی از تکنیک های بسیار قوی است که با به کارگیری آن می توانید شخصی مثبت اندیش شوید و زندگی  مثبت تر و بهتری را تضمین کنید.  

مطالب پیشنهادی

 • مطالب جدید
 • مطالب محبوب