• شادی خریدنی نیست!
     این سال ها همایش های مثبت اندیشی در چند ثانیه زیاد شده اند! همینطوری هم یک عالمه باورهای اشتباه در مورد شاد شدن به وجود آمده است که بعضی هایشان پایه علمی ندارند. ما باورهای اشتباه در این زمینه را به شما نشان می دهیم و ثابت می کنیم چرا اشتباه هستند.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب