• آیا مثبت اندیشی تغییر ایجاد می کند ؟
    «تفکر مثبت» یکی از رایج ترین توصیه هایی است که به افراد علاقه مند به رشد فردی میشود. اغلب گفته می شود که اگر افکار منفی داشته باشید موفقیت و شادمانی تقریباً غیرممکن است. در این مقاله بررسی می کنیم که این مسئله درست است یا خیر ؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب