• دلایل کاهش میل جنسی؟
     نکته: میل جنسی(libido) بطور چشمگیری در افراد مختلف مـتـفاوت میـباشد، حتـی در یک فرد بسته به شرایط درونی و بیرونی، میل جنسی متغیر میباشد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب