• رایزنی های سخت و فشرده در وین / احتمال تمدید مذاکرات
    از امروز ۲ روز باقی مانده تا طرفین بر سر حل اختلافات به رایزنی بپردازند. در حالیکه زمان به سرعت به سوم آذر، مهلت تعیین شده ایران و ۱+۵ برای حصول توافق جامع هسته ای نزدیک می شود ، رایزنی های سخت و فشرده دو طرف در وین پایتخت اتریش ادامه دارد .

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب