• مجلس عراق به کابینه حیدر العبادی رای اعتماد داد
    مجلس عراق به وزیران پیشنهادی حیدرالعبادی نخست وزیر ، رای اعتماد داد. در نشست پارلمان عراق همچنین نوری مالکی به عنوان معاون اول ، اسامه النجیفی معاون دوم و ایاد علاوی به عنوان معاون سوم رییس جمهور انتخاب شدند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب