• ربودن زن جوان 10 روز بعد از آزادی از زندان
    مرد جوان که به اتهام آدم ربایی دستگیر شده بود، پس از رضایت زن جوان از زندان آزاد شد، اما 10 روز بعد زن دیگری را به شیوه مشابه ربود. پرونده مرد آدم ربا برای محاکمه به دادگاه ارسال شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب