• ربودن بیش از ۱۰۰ کودک عراقی
    عناصر تکفیری و صهیونیستی داعش ۱۱۱ کودک ۱۰ تا ۱۵ ساله عراقی را در شهر موصل ربودند. عناصر تکفیری و صهیونیستی داعش پس از آموزش کودکان عراقی از آنان برای اجرای حملات تروریستی و اطلاعات استفاده می کنند.
  • داعش 111 کودک را در موصل ربود
    منابع کُرد عراقی می گویند داعش 111 کودک 10 تا 15 ساله را برای انجام عملیات تروریستی و اطلاعاتی در شهر موصل ربوده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب