• ختلاف بر سر کلمه "تورم" علت رد شکایت کارگران
    دبیر کانون شوراهای اسلامی کار تهران با بیان اینکه اختلاف بر سر کلمه "تورم" در ماده 41 قانون کار موجب رد شکایت کارگران شد، گفت: از تمام مراجع قانونی که حق پیگیری مطالبات کارگران را داشته باشیم شکایت مزد را دنبال می کنیم...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب