• رزمایش ناتو به فرماندهی انگلیس از امروز به مت دو هفته
    رزم ناوهای ناتو به همراه نیروی دریایی انگلیس یکی از بزرگترین رزمایش مشترک خود را در آبهای بین المللی نزدیک ساحل اسکاتلند، از امروز آغاز می کنند. به گزارش منابع انگلیسی این رزمایش به مدت دو هفته به طول خواهد انجامید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب