• تصاویر شکنجه نوجوان فلسطینی توسط سه صهیونیست
    پس از شکنجه و سوزاندن یک نوجوان ۱۶ ساله فلسطینی، شهردار بیت المقدس در نمایشی متظاهرانه، ضمن تکذیب دست داشتن صهیونیست ها در این جنایت، با قاطعیت گفت: این روش ما نیست. اما دو روز بعد، تصاویر ربودن این نوجوان و شکنجه پسرعموی او منتشر شد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب