• رستوران های زیرزمینی با منوی مشروبات الکلی!
    حالا چند وقتی است که رستوران های غیر رسمی یا به نوعی "زیرزمینی"نیز جای خود در جامعه ایرانی باز کرده اند. رستوران هایی که می توان در آنها "محصولات غیرقانونی"از جمله مشروبات الکلی و نیز غذاهای "ممنوع"را یافت و یا شاهد "وضعیت های غیرقانونی"بود همچون گرد هم آمدن خانواده و دوستان بدون اینکه زن ها مجبور باشند حجاب را رعایت کنند    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب