• جهیزیه؛ رسمی مشترک در تمام دنیا
    بطور قطع بسیاری از آداب و رسوم ازدواج در زمان های بسیار گذشته ریشه دارد و حتی این رسومات در فرهنگ بسیاری از ملل دنیا مشترک هستند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب